Plantejament #58

Investigar Streaming amb WebRTC

Added by Pedro emagrada over 5 years ago.

Status:NewStart date:06/18/2015
Priority:BaixDue date:
Assignee:Pedro emagrada% Done:

0%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

WebRTC és una tecnologia que ve inclosa al navegador i que permet moure multimèdia i dades en general.

Actualment hi ha 2 projectes que fan streaming a través de WebRTC

Sembla que Kurento és més experimental (funcions extranyes), mentre que Licode vol fer el Streaming clàssic i robust.

Es proposa investigar algun dia aquests serveis. Preferiblement quan WebRTC sigui un estàndard aprovat (encara està en borrador). Concretament, què passa quan hi ha molts usuaris penjant del mateix servidor, on estan els límits, i formes d'arreglar-ho: descentralitzar-ho.

Also available in: Atom PDF