Pedro emagrada

  • Email:
  • Registered on: 09/30/2012
  • Last connection: 02/10/2016

Projects

  • guifi.TV (Manager, Developer, Reporter, 03/21/2014)
  • UPF (Manager, Developer, Reporter, 11/05/2012)

Activity

Reported issues: 1

02/10/2016

12:05 PM guifi.TV Característica #62: capturar les pantalles dels ponents amb VLC
go here for better format:
https://github.com/pedro-nonfree/guifi-tools-and-scripts/blob/master/guifitv/README.md
...
12:04 PM guifi.TV Característica #61: OBS en Linux
Installing obs
Debian sometimes work, use install-obs.sh
https://github.com/pedro-nonfree/guifi-tools-and-scripts...

06/18/2015

12:11 PM guifi.TV Plantejament #58 (New): Investigar Streaming amb WebRTC
WebRTC és una tecnologia que ve inclosa al navegador i que permet moure multimèdia i dades en general.
Actualment ...

Also available in: Atom