Overview

Grup de llistes de difusió de diferents temes

Llistat de llistes

Ubicats als servidors de la Fundació
Gestionat per Ramon Roca i Lluis Dalmau

Per demanar accés només cal inscriure's en alguna de les mateixes llistes, que disposen de procediment per fer-ho.

Des de fa un temps es van agrupar diferentes llistes, quedant de la seuent manera:
Antiga...Nova

usuaris...user
rdes i webdev...dev
gcom i projecte...coord
instal...ps(professional services)
territorials...territorials

Qualsevol tema tècnic dirigir-se a guifi-dev.

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt

Members

Manager: Lluis Dalmau, Ramon Roca
Developer: Lluis Dalmau, Ramon Roca
Reporter: Lluis Dalmau, Ramon Roca