Overview

Realitzar la validació "guifi.net" en accedir a la xarxa per un portal "hotspot". La finalitat es aconseguir un "single sign on" per accés i log necessaris dels serveis.

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt

Members

Manager: Aureli Gomez, eloi rebes
Developer: Aureli Gomez, eloi rebes
Reporter: Aureli Gomez, eloi rebes