Overview

S'està treballant conjuntament amb l'èina EtherPad.

Però és recomenable usar Transifex!!

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt

Members

Manager: eloi rebes
Developer: eloi rebes
Reporter: eloi rebes