Issues

Filters

Apply Clear

Toggle_check # Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated % Done
68Lab IPv6SuportResolvedNormalcom accedir al LABeloi rebes10/19/2016 08:04 PM

67Lab IPv6PlantejamentResolvedAltescenarieloi rebes10/19/2016 08:04 PM

66guifi.TVCaracterísticaResolvedBaixservei MistServer creat Pedro emagrada10/19/2016 05:03 AM

65Gestor de ProjectesCaracterísticaResolvedBaixaccedir via SmartphoneEloi Rebes10/11/2016 04:09 PM

64guifi.TVProblemaResolvedInmediatcanvi font render, a Hangareloi rebes10/19/2016 08:10 PM

63guifi.TVCaracterísticaResolvedNormalmillorar el reproductor de la webeloi rebes10/14/2016 11:29 PM

62guifi.TVCaracterísticaResolvedNormalcapturar les pantalles dels ponents amb VLCPedro emagrada02/10/2016 12:05 PM

61guifi.TVCaracterísticaResolvedNormalOBS en LinuxPedro emagrada02/10/2016 12:04 PM

60Guifi-TestPlantejamentNewNormalpoder afegir proxys al llistat07/27/2015 01:20 PM

59guifi.TVSuportIn ProgressNormalproves de multiples connexions clienteloi rebes06/12/2016 05:10 PM

58guifi.TVPlantejamentNewBaixInvestigar Streaming amb WebRTCPedro emagrada06/18/2015 12:11 PM

57guifi.TVPlantejamentResolvedAltcanvi de servei streamingeloi rebes10/13/2016 10:46 PM

56Andrifi! eines guifi.netProblemaNewNormalrealitat augmentada06/15/2015 09:39 AM

55Andrifi! eines guifi.netProblemaNewNormalcaracters especials06/15/2015 09:22 AM

54guifi.TVPlantejamentResolvedNormalenviar imatge i so des d'un mòbil al canal gTV!eloi rebes10/14/2016 11:25 PM

53Gestor de ProjectesPlantejamentNewAltcrear un certificat per poder canviar el protocol de la web del Project, de http a httpS02/06/2015 11:22 PM

52Validació Guifi.net+HotSpotPlantejamentNewNormalcom lligar LDAP i el HotSpot de rOS?02/06/2015 11:17 PM

51guifi.TVPlantejamentIn ProgressNormaldifusió P2P dins de la xarxa guifinet02/06/2015 10:12 AM

49guifiMadrid - guifi.net MadridCaracterísticaNewNormalConstribuir al guión de talleres de instaladores06/09/2014 11:23 PM

48guifiMadrid - guifi.net MadridPlantejamentNewNormalMover la documentación local a la wiki de guifi.net06/09/2014 11:20 PM

47guifiMadrid - guifi.net MadridPlantejamentNewNormalReorganizar la web de guifiMadrid (categorías, secciones, contenidos, ...)Alejandro Martín06/09/2014 11:16 PM

46guifiMadrid - guifi.net MadridPlantejamentNewNormalMantener la web actualizada (Drupal, módulos, librerías)Alejandro Martín06/09/2014 11:14 PM

45guifiMadrid - guifi.net MadridCaracterísticaNewNormalVectorizar logos de guifiMadrid y madGuifi06/09/2014 11:17 PM

44guifiMadrid - guifi.net MadridProblemaNewNormalMejorar imágenes del slideAlejandro Martín06/09/2014 11:11 PM

40Gestor de ProjectesCaracterísticaNewNormalAñadir nuevos tipos de peticiones06/13/2014 11:28 AM

1 2 (1-25/43) Per page: 25, 50

Also available in: Atom CSV PDF